Profil
     
  Klíčová odbornost:
Vojtěch Kment
hlavní konzultant
Elektronický podpis, bezpečnost IT, internetové protokoly, správa dokumentů/obsahu, elektronická pošta a komunikace
Jazyky: anglicky(1), německy(2), rusky(3)
     
  Vedené projekty, vypracovaná řešení a analýzy:
02-05 Studie Elektronický podpis v ČR
96-01 Komunikační bezpečnost Telebankingu - 3 banky v ČR a SR
98-99 Připojení na internet pro Rubena Náchod, ECM a.s., ...
95 Přístupové body TransgasNet
94 Dodávky pro přístupové body Spinet, EUnet
93 Dodávky projektů Komero-Net, Utax-Net, ...
92 Založení a rozvoj firmy AxonNet, s.r.o.
91 Oponentura novely Telekomunikačního zákona ve FS ČSFR
91 Zakladatel a technický vedoucí messagingové sítě Econnect, realizace jednoho z prvních připojení na internet v ČR vůbec
89-91 Aspirantura v tématu umělé inteligence - neuronové sítě, FEL ČVUT
1988 Ing. - elektronické počítače, FEL ČVUT Praha, dipl. pr. v jazyce Prolog. Konstrukce různých poč. periferií, patent optická sonda ...
1983 Mat. - el. stroje a přístroje, SPŠE Praha - Na příkopě. Různé konstrukce nf techniky, osciloskopu aj. měřících a lab. zařízení.

Pro rozsahově/know-how extenzivní projekty a studie se kooperuje s externímy konzultanty, společnostmi a organizacemi.
Projekty zahrnující dodávky software/hardware se obvykle provádí s AXONNET, spol. s r.o.

» Novinky


 Obsah © 2002-2006 Vojtěch KMENT CONSULTING